Вчера, 28 ноември 2022 г., бе проведена среща между ФТР „Подкрепа” и ръководството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. От страна на федерацията участваха председателят Иван Кирилов, федералният секретар Пиринка Бейлерянова, както и икономическият съветник на президента на КТ „Подкрепа” Ваня Григорова. От страна на предприятието участие взеха управителят Георги Друмев, финансовият директор Мартин Ангелов и Венелин Найденов – директор „Човешки ресурси”.
ФТР „Подкрепа” изрази безпокойството си от евентуалното замразяване на минималната работна заплата за страната през следващата година, което ще доведе до замразяване и на доходите на работещите в дружеството. Работодателят не изрази готовност за увеличение на трудовите възнаграждения на работниците, ако не бъде приет нов държавен бюджет със заложено увеличение на МРЗ.
На срещата бяха обсъдени и проблеми, свързани със заплащането на километричното възнаграждение на машинистите, в частност уеднаквяване на ставката за машинист първо лице и машинист второ лице. ФТР „Подкрепа“ обърна внимание и на факта, че членовете на семействата на локомотивните машинисти не могат да ползват преференциални цени за профилакториум в почивните бази на БДЖ. И по двете теми работодателят заяви, че ще извърши проверка, ще проведе консултации с юристи и ще даде отговор в кратки срокове дали е възможно да се уеднакви ставката за пропътуван километър и дали е възможно членовете на семействата на машинистите да бъдат настанявани в почивните бази на половин цена.
От съществена важност за компанията и нейните финансови ангажименти към работниците е инфраструктурните такси, дължими към ДП НК „ЖИ”, да останат намалени поне на 50% и през следващата година. Така „БДЖ – Товарни превози“ ще има възможност да осигури по-добри условия на труд за заетите, както и за ремонт на тягов подвижен състав и вагони.
Предстои среща на ръководството на ФТР „Подкрепа” и с ръководството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за обсъждане на подобни и други проблеми, които пряко засягат работещите в дружеството.