Днес химическата индустрия и синдикатите постигнаха съгласие за нова рамка за бъдеща защита на работещите в ЕС срещу рисковете за здравето, предизвикани от контакта с токсични вещества в хода на работния процес, които имат отражение върху способността за репродукция.

В обща декларация днес ЕКП, , Европейската група на работодателите от химическата промишленост (ECEG) и Европейският Съвет на химическата промишленост (Cefic) призовават Европейската комисия да засили сега действащата система за защита на репродуктивното здраве на работещите.

„Приемането на предложения подход ще бъде от полза както на работещите, така и на компаниите в целия ЕС.“ твърди Marco Mensink, Генерален директор на Cefic.

„Високите стандарти в опазването на здравето и сигурността на персонала са от съществено значение за химическата индустрия“ добави Emma Argutyan, Генерален директор на ECEG.

„Споразумението е важно, защото показва, че синдикатите и работодателите се борят заедно да намалят излагането на химически субстанции и да подобрят условията на труд във всички сектори.“ обяви Luc Triangle, Генерален секретар на industriAll Europe.

„Споразумението е свързано с прилагането на Европейския стълб на социалните права и доказва, че социалният диалог е жив в Европа и осигурява защита за репродуктивното здраве на работещите“ добави Esther Lynch, Конфедерален секретар на ЕКП.

Тази съвместна декларация представлява приноса на групата в продължаващия дебат относно ревизирането на правните изисквания за излагане на токсични за репродукцията вещества съгласно Директивата на ЕС за химическите агенти и Директивата за канцерогенните и мутагенните вещества (CMD). Ако не се управляват правилно, токсичните вещества могат да предизвикат фертилитет и / или репродуктивните проблеми на работници, имали досег с тях.

Съвместната декларация може да прочетете тук.