Днес химическата индустрия и синдикатите постигнаха съгласие за нова рамка за бъдеща защита на работещите в […]