ЦПО към КТ „Подкрепа“ реализира обучение по ключова компетентност на тема „Работа в екип“ на 200 безработни лица на територията на Бургас, Айтос, Карнобат, Сунгурларе, Русе, Габрово и Велико Търново.

На успешно завършилите бяха връчени сертификати и ще им бъде предоставена възможност да продължат професионално обучение по следните професии: оператор на компютър, работник в озеленяването, шивач, обущар, охранител и готвач.