ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

     Изключително разтревожени сме от информацията, че наши съграждани ще продължават да пътуват в държави с широко разпространение на коронавирус. Именно поради заплахата от масово заразяване и високата смъртност, особено на възрастни и болни граждани, българската икономика е почти задушена, безработицата се увеличава главоломно, налага се да вземем нови държавни заеми.

      Една от причините за навлизане и разпространение на заразата в България са завърналите се в родината си стотици хиляди българи. Все още не сме се справили с предизвикателството да убедим всеки един завърнал се човек да спазва задължителната 14-дневна карантина.

       Защо в такъв случай си отваряме нови фронтове чрез изпращането на работници в Австрия? Принудени от ниските, а вече вероятно липсващи, трудови възнаграждения в България, медицински работници, детегледачи и гледачи на възрастни хора отново бяха примамени за жълти стотинки. Периодът на първоначалната карантина няма да им бъде заплатен. Ще живеят в „хотел“, който вероятно е хостел. Следват 6 седмици работа по 24 часа на ден в грижи за най-рисковия контингент!

      Кой ще лекува тези български работнички, когато се разболеят? Българското правителство поиска ли от австрийското гаранции, че нашите граждани ще бъдат лекувани адекватно, а няма да бъде преценено, че не са приоритет на австрийската здравна система, когато настъпи моментът за избор кой да бъде спасен? Сключена ли е застраховка „Живот“ за тези хора, за да бъдат изплатени компенсации на техните семейства, ако бъдат заразени и нямат шанса да бъдат спасени?

      Вчера Европейската комисия за пореден път показа преклонението си пред парите, като от една страна даде насоки за ограничаване на ненужното движение на хора, а от друга – издаде напътствия към държавите членки за освобождаване на движението на граждани с „критично важни професии“. Интерпретацията на тази „спешна  необходимост“ се оказва изключително широка, като тук се включват и сезонните земеделски работници. Категорично невярно е, че няма кой да се грижи за селското стопанство на Франция, Германия, Великобритания. Собствените им граждани отдавна са отвикнали да полагат евтин нискоквалифициран труд, заради което на местните компании им трябват пришълци, често пъти по-образовани и по-квалифицирани от самите тях. Западноевропейските компании продължават да се опитват да я карат по старому и отново за наша сметка.

       Европейската комисия улеснява трудовия и социален дъмпинг с разместването на отчаяни източноевропейци от една страна в друга, успоредно с това обаче ЕК спомага и за разпространението на коронавируса! Очевидно е, че никаква пандемия не може да спре лобизма на високо европейско ниво.

КТ „Подкрепа“ се обръща към Вас с настояване:

Вариант I България да не отстъпва от наложените здравни ограничения и да не позволява да се създадат условия за повторна вълна на заразата чрез непрестанно движение на хора от и към Западна Европа. За да имат с какво да оцеляват тук, на българските граждани следва да им бъде гарантиран минимален жизнен доход до края на ограниченията.

Вариант II Българското правителство да настоява пред държавите, които искат да се възползват от евтин труд на български граждани, да бъдат задължени да се грижат за икономическото и здравно състояние на нашите съграждани. Заминаващите български работници следва да бъдат уведомени предварително, че няма да бъдат допуснати обратно в страната, докато не отмине кризата.

     Не евтиният труд, а здравето на европейските граждани би трябвало да е първа цел на един солидарен, социален, човешки Европейски съюз. И на България.