ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ДО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО […]