116 работници от обувната фабрика „А М Шуус“ ЕООД – гр. Дупница само за няколко дни подадоха молби за напускане на фирмата, посочвайки лични причини. Дали под „лични“ причини се имат предвид – ниско заплащане, лоши условия на труд или предложения за нова работа могат да кажат самите работници и управителя на фирма „А М Шуус“ – Галина Караджова, която се оказва и управител на фирмата „Май Пикус“ ЕООД – гр. Дупница, назначаваща напусналите работници.
Изключително много са въпросите, освен внезапното напускане на притеснително големия брой работници по лични причини; внезапното „оголване“ на фирмата; освобождаване в платен отпуск на цели звена при въведено сумирано изчисляване на работното време; пренасочване на съоръжения и суровини и още и още, очакващи отговор от компетентните институции – Инспекция по труда, НАП и прокуратура и всичко това без провеждане на процедура по информиране и консултиране и спазване на трудовото законодателство.
Синдикалната организация на КТ “Подкрепа“ в „А М Шуус“ ЕООД призовава работниците и служители, на които също може да се наложи напускане на фирмата по лични причини, да направят своя избор, защитавайки трудовите си права и позовавайки се на договореностите в колективния трудов договор.
Днес, в началото на работния ден, пред фирмата се събират всички работници с искането за започване на процедура за информиране и консултиране и защита на трудовите, социални и осигурителни права на работниците и служителите.