Относно: Необходимостта от въвеждане на диференцирана 5% ставка на ДДС за българския хляб   Днес, 21.03.2016 […]
116 работници от обувната фабрика „А М Шуус“ ЕООД – гр. Дупница само за няколко дни […]