През изминалата седмица бе изпратено уведомление за предстоящи масови уволнения по Кодекса на труда на 625 служители в мини „Бобов дол”. По същество се пристъпва към техническа ликвидация в нарушение с концесионния договор на рудник „Бабино”, в който работят стотици души.

КТ „Подкрепа” досега прави многократни безуспешни опити за срещи с концесионера на рудника, но среща неговия многократен мълчалив отказ.

Днес, 11 октомври 2016 година, 131 миньора от първа смяна на Рудник „Бабино” в Бобов дол отказаха да излязат от рудника. Причината за действията им е във факта, че вчера са получили заплати за месец август в непълен размер.

Основните искания на миньорите са:

  1. Незабавно изплащане на трудовите възнаграждения за месец август в пълния им размер.
  2. Издължаване на ваучерите за предпазна храна, последните от които са изплатени за месец февруари.

Отново обръщаме внимание на факта, че извън тежките социални последици от такива необмислени действия, съществува и сериозна опасност от екологична катастрофа с изключително тежки последици за региона.

Случващото се с мини „Бобов дол” е поредното доказателство за безотговорно поведение на редица държавни институции по отношение на спазването на законодателството, приватизационния и след приватизационен контрол.