През изминалата седмица бе изпратено уведомление за предстоящи масови уволнения по Кодекса на труда на 625 […]