Уважаеми колеги, братя и сестри синдикалисти,
От името на Изпълнителния съвет на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа“ поздравявам сърдечно всички членове на Синдиката, както и работещите в минно-добивния отрасъл и техните семейства по случай 18 август – Деня на миньора.
Неуморните усилия и нелекото ежедневие на трудещите се в добивната индустрия са основание да изразим към тях дълбокото си уважение и признателност, тъй като през годините този труд наложи една цялостна представа за всички нас като общност, като синдикална организация, която не прави компромис с професионализма. Поради това, този празник е повод да изкажем своето дълбоко уважение към отговорността и усилията на всички миньори.
Пожелавам на всички Вас да бъдете здрави, силни, щастливи и упорити!

ВЛАДИМИР ТОПАЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СМФ „ПОДКРЕПА“