Уважаеми колеги, братя и сестри синдикалисти, От името на Изпълнителния съвет на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа“ […]