Международната Конфередация на Профсъюзите съвместно с английските синдикати TUC апелират за пълна мобилизация на синдикалните организации, […]