През месец юни ще бъдат проведат избори за Европейски парламент и в тази връзка нека попитаме […]