Ние, представителите на организациите, защитаващи интересите на хората на наемния труд и на гражданите на Република […]
На 25.01.1919 г. във Версай край Париж се открива Мирната конференция между воюващите държави в Първата […]