България е изправена пред сурово изпитание. Световната икономическа и финасова криза, която ще генерира дълбока социална […]