Ясно заявявам от името на българските работници и служители от тази висока трибуна твърдата си позиция, […]