Глобалният пакт за заетост бе приет на 19 юни 2009 г. от пленарното заседание на 98-та […]