Жените – синдикални лидери от МКП-ПЕРС, представителки на 41 синдикални конфедерации от 24 страни от Централна […]