Предложените изменения в Закона за социалното подпомагане, считаме за целесъобразни и отговарящи на конкретните социално-икономически условия. […]
Параграф 1, чл.1 : В параграф 1, т. 14 от допълнителната разпоредба на ЗЗО се съдържа […]