На 19 декември, в Брюксел, Международната Конфедерация на Профсъюзите ясно изрази своята неудоволетвореност от постигнатите на […]