Не е нужно да напомняме, че финансовата криза, която доби драматични измерения след месец септември 2009 […]