Скъпи членове на КТ „Подкрепа“, Братя и сестри, Позволете ми да ви поздравя с двадесет и […]