Президентът на Европейския икономически и социален съвет Марио Сепи се обърна към Европейската комисия със: „Социалната […]