Състоя се среща на лидерите на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, […]