Пенсионната система, като основен стълб на дългосрочната социална защита, е инертна система и изисква внимателен и […]