Приета на заседание на Изпълнителния комитет от 1-2 юни 2010 г. 1. Винаги е било ясно, […]