Днес, 9 юни 2010г. в Двореца на Нациите бе представен Годишният доклад за 2009г. относно нарушаването […]