Становище, одобрено от Изпълнителния комитет на ЕКП на 1-2 юни 2010 г. 1. Контекст През месец […]