Приключи работата си 99-та Международна конференция по труда, след като бяха обсъдени широк кръг от въпроси. […]