СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ СИНДИКАЛНИ И РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ След тридневни преговори между социалните партньори […]