На 04 октомври 2010 г. от 10.00 часа колективът при МБАЛ „Ив. Скендеров“ – ЕООД, гр. […]
Крахът на световната финансова система повдига сериозни въпроси в областта на корпоративното управление, особено в англо-американските […]