за създаване на единна процедура за кандидатстване по издаването на разрешително на граждани от трети страни […]
В настоящото проучване, изготвено за Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от European Policy Centre (Център […]