Непосредствен резултат от разразилата се икономическа криза е възникналата силна нагласа за повишаване участието на работещите […]