Изграждането на единния европейски вътрешен пазар, както и създадените възможности за свободно движение на работници имат […]