Резолюция на Изпълнителния Комитет на ЕКП за съвместни насоки за координация на колективното трудово договаряне през […]