Писмо до министър Тотю Младенов от Синдиката на свещено и църковно служителите към КТ „Подкрепа“ Във […]