През последните десетилетия регулацията на пазарите на труда в много страни беше намалена и това отслаби […]