Г-н Емил Димитров ръководител на Национална мрежа Информационни бюра Достоен труд към КТ „Подкрепа“ представи във […]