Към момента основен въпрос за европейските синдикати е финансовата криза, обхващаща Гърция, Ирландия и Португалия, и […]