Отчитайки негативните последици от кризата и актуалната ситуация в някои държави членки, Групата на работниците в […]