КТ „Подкрепа“ стартира на 18 октомври 2011 г. Национална кампания за „Временна и сезонна заетост на […]