Одобрена с Резолюция на Изпълнителния комитет на ЕКП, 19-20 октомври 2011г. След своето приемане от Съвета […]