Вторият ден от безсрочната ефективна стачка на работниците и служителите от българските железници приключи. Днес отново […]
Настоящата Инструкция е приета на редовен Конфедеративен Съвет, проведен на 02.10.07г. в гр.София ПЪРВИ ЕТАП – […]