Трипартизмът е известен като социално или политическо съгласуване на публичните политики чрез консултации и преговори между […]