Обединени в рамките на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), ние – синдикалните лидери на Европа, искаме […]