Днес, 18 април 2012 г., Европейската комисия публикува своя пакет за трудова заетост. Докато в съобщението […]