Обединени в рамките на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), ние, синдикалните лидери на Европа, желаем да […]