Уважаеми г-н Дянков, Зачитането на мнението на социалните партньори е от особена важност за ефективността на […]