На този етап, ще коментираме само намеренията и изявленията на управляващите (по информация на медиите), защото […]
След присъединяването на България към страните-членки на ЕС стана възможно подпомагането на един много важен сектор […]